Tlmočenie pri rokovaniach a rozhovoroch

Pre tlmočenie pri rokovaniach a rozhovoroch sú typické krátke úseky rozhovoru, ktoré sú tlmočené priamo, bez akýchkoľvek poznámok tlmočníka. Preklad prichádza bezprostredne po rečovom úseku rečníka.

Sprievodné tlmočenie

Pre tento typ tlmočenia je typická uvoľnenejšia a neformálna atmosféra. Tlmočník sprevádza klienta pri prehliadke, na pracovnom obede a na úradoch. Týmto spôsobom zákazníkovi pomáha pri bežnej komunikácii v inom jazykovom a kultúrnom prostredí. Zvyčajne takéto tlmočenie nevyžaduje odbornú terminológiu.