Prekladateľské a tlmočnícke služby
slovenský jazyk - nemecký jazyk
nemecký jazyk - slovenský jazyk
Mgr. Jana Kollárová

VITAJTE na mojej webovej stránke! Som vyštudovaná prekladateľka a tlmočníčka pre slovenský a nemecký jazyk. Ukončila som magisterské vysokoškolské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácií slovenský a nemecký jazyk. Spolupracujem s viacerými inštitúciami vo Švajčiarsku a prekladám úradné dokumenty pre Slovákov žijúcich v tejto krajine. Som prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore: slovenský jazyk a nemecký jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 971373.