• Pri úradnom preklade je nutné vedieť, či má byť preklad pevne spojený s originálom, s overenou kópiou alebo s kópiou bez overenia. V prípade pochybností nás kontaktujte a spoločne to vyriešime. Nižšie nájdete možné spôsoby doručenia dokumentu na preklad.
  • osobne alebo poštou
  • adresa: Pütvia 245, 7550 Scuol, Švajčiarsko
  • v prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom je možnosť doručiť ho poštou
  • e-mailom: ak Vám stačí spojiť preklad s neoverenou kópiou
  • Potrebné kontaktné údaje: pri doručení preloženého dokumentu poštou sú potrebné nasledovné kontaktné údaje: Vaše meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo
  • Termín dodania prekladu: ako rýchlo bude dokument preložený závisí od náročnosti a dĺžky textu. V priemere dokážu prekladatelia preložiť denne približne 8 normostrán.
  • Cena prekladu: Závisí od náročností textu, odbornosti, termínu dodania. Vždy zákazníkovi urobím cenovú ponuku vopred a po vzájomnej dohode začína spolupráca. Od tretej zákazky dostane zákazník cenové zvýhodnenie.
  • Dodržanie mlčanlivosti: Prekladatelia sú automaticky povinní dodržať mlčanlivosť a zachovávať tajomstvo. Ak si prajete vyhlásenie o zachovaní tajomstva, som Vám ochotná po zadaní zákazky doručiť podpísané vyhlásenie o mlčanlivosti.