Poskytované služby

V súčasnosti poskytujem profesionálne tlmočnícke a prekladateľské služby z/do jazyka nemeckého a budem rada, ak i Vy využijete moje služby. Teším sa na budúcu spoluprácu!

Preklady úradných dokumentov a iných oficiálnych dokumentov:

 • vysokoškolský diplom
 • štátne skúšky
 • maturitné vysvedčenie
 • vysvedčenia
 • certifikáty
 • rodný a úmrtný list
 • sobášny list
 • výpis z obchodného registra
 • výpis z registra trestov
 • živnostenský list
 • zmluvy
 • daňové priznanie
Preklady marketingových prospektov:
 • brožúry cestovného ruchu
 • prospekty
 • informačné prospekty
 • prospekty produktov